Điểm tin

Hội nhập AEC: Nâng cao năng lực cạnh tranh - nhiệm vụ “sống còn” của Doanh nghiệp Việt!

31 tháng 10. 2016

(DNVN) - Thách thức lớn nhất của Việt Nam khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến từ sự cạnh tranh toàn diện, nghĩa là cạnh tranh không chỉ ở thị trường nước ngoài mà còn trên thị trường trong nước, không chỉ cạnh tranh với doanh nghiệp đến từ ASEAN mà còn phải cạnh tranh với doanh nghiệp các nước ASEAN+ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...
Xem thêm