Điểm tin

ASEAN - Một nửa thế kỷ phát triển sôi động và toàn diện

24 tháng 7. 2017

Để khởi đầu cho một tổ chức đa phương được đánh giá là thành công và năng động - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 50 năm trước, ngày 8/8/1967, trên cơ sở Tuyên bố Bangkok, năm quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã đặt những viên gạch đầu tiên cho "mái nhà chung" ASEAN với tư cách là những thành viên ban đầu.
Xem thêm