Điểm tin

Thúc đẩy quan hệ kinh doanh với Việt Nam tại Tây Australia

17 tháng 7. 2017

Tại thành phố Perth, bang Tây Australia, đã diễn ra hội thảo “Quan hệ kinh doanh với Việt Nam” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và Hội đồng kinh doanh Tây Australia – Việt Nam (WAVBC) đồng tổ chức, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh giữa bang Tây Australia với Việt Nam.
Xem thêm