ASEAN – Australia/New Zealand (AANZFTA)

ASEAN, Australia và New Zeland ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa, dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

Sổ tay doanh nghiệp

Ấn phẩm: Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016

4 tháng 7. 2018

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Úc

Sách về Quy tắc Xuất xứ - Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

23 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian: Tháng 10/2009

Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Dilân (AANZFTA)

9 tháng 12. 2016

Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Dilân