Điểm tin

ASEAN - Australia - New Zealand kỷ niệm 10 năm ký kết FTA

11 tháng 9. 2019

Ngày 9/9, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN- Australia- New Zealand được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan; các Bộ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại của 12 nước đã ra tuyên bố kỷ niệm 10 năm ký kết FTA ASEAN- Australia- New Zealand (AANZFTA).

Theo đó, đánh giá sự đóng góp quan trọng của Khu vực thương mại tự do này trong quá trình thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và sự thịnh vượng các nước thành viên kể từ khi FTA được ký kết cách đây 10 năm trước. AANZFTA là một thỏa thuận có tầm nhìn đã mang lại lợi ích hữu hình cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở mỗi nước thành viên kể từ khi có hiệu lực vào năm 2010. Thương mại và đầu tư giữa 12 nước đã tăng lên sau khi Hiệp định có hiệu lực, với xuất khẩu hàng hóa nội địa tăng gần 50% và dòng vốn đầu tư tăng hơn 180%.

AANZFTA đã đóng góp cho sự tăng trưởng này bằng cách cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan sâu rộng, và thiết lập các quy tắc xuất xứ khu vực mang lại cơ hội để tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực. AANZFTA cũng kết hợp các quy tắc và cam kết để đảm bảo sự chắc chắn hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư và một nền tảng để tiếp tục hội nhập kinh tế với ASEAN. Nghị định thư đầu tiên sửa đổi AANZFTA đã giải quyết các vấn đề thực tế được đưa ra bởi các doanh nghiệp.

Hiện nay, các nước đã bắt đầu công việc để nâng cấp hiệp định. Việc nâng cấp này sẽ đảm bảo rằng AANZFTA vẫn là một thỏa thuận hiện đại và đầy tham vọng sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn khu vực, bằng cách tiếp tục mở thị trường ở một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Vai trò quan trọng mà Chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế AANZFTA (AECSP) đã đóng góp trong việc hỗ trợ các bên thực hiện các cam kết AANZFTA của mình. AECSP đã có những lợi ích rộng lớn hơn, hỗ trợ các bên cải thiện các quy trình pháp lý trong nước và hỗ trợ hội nhập kinh tế ASEAN. Chương trình đã đạt được kết quả quan trọng, bao gồm luật pháp và chính sách cạnh tranh mạnh mẽ hơn và bảo vệ sở hữu trí tuệ tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Đánh dấu thập kỷ đầu tiên của AANZFTA, đây là thời điểm để các nước đã nhắc lại rằng các quy tắc và cam kết của AANZFTA, được xây dựng trên nền tảng cho tất cả các hiệp định thương mại khu vực và song phương và Hiệp định WTO. Theo đó, các nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc, làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực.

Là một nhóm các nền kinh tế có quy mô và mức độ phát triển đa dạng, AANZFTA nhận thấy rằng WTO, bao gồm cả hệ thống giải quyết tranh chấp, có giá trị lâu dài cho tất cả các Thành viên. Do đó, nhấn mạnh nỗ lực phối hợp và sự tham gia của tất cả các thành viên là rất quan trọng để củng cố và cải cách WTO và để đảm bảo sự phù hợp và khả năng giải quyết các thay đổi mô hình thương mại.

Phản ánh tầm quan trọng của AANZFTA đối với WTO, các nước cam kết hợp tác để giải quyết khẩn cấp sự bế tắc của Cơ quan phúc thẩm và đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, bao gồm cả việc cập nhật các quy tắc của WTO. Các nước AANZFTA muốn đảm bảo rằng quan điểm được phản ánh trong các cuộc thảo luận cải cách WTO một cách cân bằng để cho phép WTO đáp ứng nhu cầu của tất cả các thành viên và đạt được các mục tiêu thương mại và phát triển.

Nguồn: Báo Công Thương

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: