ASEAN - Hồng Kông (AHKFTA)

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Đầu tư song phương, dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2018.

Văn bản thực thi