Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Tình hình thực thi ATIGA của Việt Nam?

22 tháng 12. 2016 0 Lượt xem

-ATIGA là Hiệp định mà Việt Nam có cam kết cắt giảm thuế quan mạnh nhất với lộ trình hoàn tất sớm nhất trong số các FTA của Việt Nam. Cụ thể, đến năm 2018 Việt Nam sẽ hoàn thành xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 97% số dòng thuế, 3% còn lại được loại trừ khỏi biểu cam kết là các sản phẩm nhạy    cảm, bao gồm gồm Thuốc lá điếu, lá thuốc lá, các mặt hàng an ninh quốc phòng như thuốc nổ, súng đạn, pháo hoa, rác thải y tế, lốp cũ...

-Thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan theo ATIGA giai đoạn 2015-2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

NHẬP BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(*) Tất cả câu hỏi thắc mắc của bạn đọc sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt trước khi đăng tải. Xin bạn đọc vui lòng thông cảm.