Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo ATIGA khi xuất khẩu sang các nước ASEAN thì hàng hóa của Việt Nam cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

22 tháng 12. 2016 0 Lượt xem

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) nếu có xuất xứ từ khu vực ASEAN. Một hàng hóa được coi là có xuất xứ ASEAN nếu:

- Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ trong khu vực ASEAN, hoặc

- Hàng hóa đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định (Phụ lục 3-Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng). Có 03 loại quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng:

+ Hàng hóa phải có hàm lượng nguyên liệu nội khối (RVC) ít nhất là 40%, hoặc

+ Hàng hóa phải trải qua chuyển đổi HS 4 số, hoặc Hàng hóa phải trải qua một quy trình sản xuất nhất định. Các quy tắc này được áp dụng riêng hoặc kết hợp. Đa số các sản phẩm có quy tắc xuất xứ kết hợp, cho phép áp dụng đồng thời cả RVC và Chuyển đổi HS/Quy trình sản xuất.

Chi tiết về việc thực hiện quy tắc xuất xứ trong ATIGA của Việt Nam được quy định tại Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
 
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

NHẬP BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(*) Tất cả câu hỏi thắc mắc của bạn đọc sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt trước khi đăng tải. Xin bạn đọc vui lòng thông cảm.