Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Việt Nam có cam kết gì trong AEC liên quan đến dịch vụ Vận tải hàng không?

22 tháng 12. 2016 0 Lượt xem

Trong khuôn khổ Hiệp định khung về Dịch vụ của ASEAN (AFAS), đàm phán về mở cửa thị trường dịch vụ Vận tải hàng không được thực hiện riêng thông qua các Gói cam kết riêng về Vận tải hàng không. Tính đến tháng 12/2015, các nước ASEAN đã đàm phán và đưa ra 9 Gói cam kết về dịch vụ Vận tải hàng không. Gói mới nhất – Gói thứ 9 được ký vào ngày 06/11/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia và các nước đang trong quá trình thông qua hiệu lực của Gói này.

Trong Gói cam kết thứ 9 về vận tải hàng không, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường cao hơn so với WTO đối với các phân ngành đã có cam kết trong WTO và mở cửa thêm một số phân ngành chưa có cam kết trong WTO. Cụ thể:

-Dịch vụ bán và tiếp thị dịch vụ vận tải hàng không: mở cửa đối với cả 3 phương thức, không bắt buộc phải có đại lý hoặc văn phòng bán vé tại Việt Nam như trong WTO.

-Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính: mở cửa đối với cả 3 phương thức, không yêu cầu phải sử dụng mạng viễn thông công cộng dưới sự quản lý của nhà chức trách viễn thông Việt Nam như trong WTO.

-Dịch vụ sửa chữa và đặt chỗ: mở cửa đối với cả 3 phương thức, tương tự WTO

-Dịch vụ cho thuê máy bay kèm/không kèm đội bay, dịch vụ giao nhận hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không: chưa có cam kết trong WTO, trong Gói 9 Việt Nam cam kết không hạn chế đối với cả 3 phương thức cung cấp dịch vụ.

-Dịch vụ cung cấp bữa ăn trên máy bay: chưa có cam kết trong WTO, trong Gói 9 Việt Nam cam kết chỉ duy trì hạn chế vốn góp của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thuộc ASEAN trong liên doanh không quá 49%.

Ngoài Hiệp định AFAS, các nước ASEAN còn có các cam kết liên quan đến vận tải hàng không trong các thỏa thuận khác của ASEAN, bao gồm:

-Biên bản ghi nhớ ASEAN về dịch vụ vận tải hàng không, ký ngày 19/9/2002 tại Jakarta, Indonesia và Nghị định thư sửa đổi ký ngày 8/2/2007 tại Bangkok, Thái Lan

-Hiệp định đa biên ASEAN về Dịch vụ hàng không, ký ngày 20/5/2009 tại Manila, Philippines

-Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận tải hàng hóa hàng không, ký ngày 20/5/2009 tại Manila, Philippines

-Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận tải hành khách hàng không, ký ngày 12/11/2010 tại Bandar Seri Begawan, Brunei

-Khuôn khổ thực thi thị trường hàng không đơn nhất ASEAN (ASAM), thông qua ngày 15/12/2011 tại Phnom Penh, Campuchia.
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

NHẬP BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(*) Tất cả câu hỏi thắc mắc của bạn đọc sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt trước khi đăng tải. Xin bạn đọc vui lòng thông cảm.