Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân quy định những gì?

22 tháng 12. 2016 0 Lượt xem

Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân (MNP) là một trong những Hiệp định cơ bản của AEC. MNP được ký ngày 19/11/2012 tại Phnom Penh, Campuchia với mục tiêu dỡ bỏ đáng kể các rào cản đối với việc di chuyển tạm thời qua biên giới của các thể nhân tham gia vào thương mại hàng hóa, dịch vụ và  đầu tư giữa các nước ASEAN.

-Hiệp định MNP áp dụng đối với các quy định ảnh hưởng tới việc di chuyển tạm thời qua biên giới của thể nhân của một nước ASEAN sang lãnh thổ của nước ASEAN khác trong các trường hợp: i) Khách kinh doanh (business visitors), ii) Người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, iii) Người cung cấp dịch  vụ theo hợp đồng, iv) Một số trường hợp khác quy định cụ thể trong Biểu lộ trình cam kết về Di chuyển thể nhân của mỗi nước đính kèm theo Hiệp định này.

-Hiệp định MNP không áp dụng đối với các quy định của một nước ASEAN liên quan tới việc hạn chế tiếp cận thị trường lao động của người lao động các nước ASEAN khác. Việc mở cửa thị trường lao động của mỗi nước chỉ áp dụng cho các ngành nghề được quy định cụ thể trong Biểu lộ trình cam kết  của nước đó và thuộc một trong 4 trường hợp trên.

-Các cam của Việt Nam trong MNP nhìn chung tương đương với mức cam kết của Việt Nam trong WTO (chỉ mở hơn một chút so với WTO trong lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán, Kỹ sư và Xây dựng), và phù hợp với các quy định pháp luật nội địa của Việt Nam.
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

NHẬP BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(*) Tất cả câu hỏi thắc mắc của bạn đọc sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt trước khi đăng tải. Xin bạn đọc vui lòng thông cảm.