Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Quy trình giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư ASEAN và nước nhận đầu tư được thực hiện như thế nào?

22 tháng 12. 2016 0 Lượt xem

Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) có quy định chi tiết về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước nơi tiếp nhận đầu tư (cơ chế ISDS). Theo cơ chế này, nhà đầu tư nước ngoài đến từ khu vực ASEAN có thể kiện Chính phủ nước nhận đầu tư ra một cơ chế trọng tài độc lập nếu nước này vi phạm các nghĩa vụ của mình theo ACIA.

Quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp theo cơ chế ISDS được quy định khá cụ thể và rõ ràng trong Hiệp định. Phạm vi giải quyết tranh chấp là các tranh chấp liên quan đến các nghĩa vụ về Đối xử Quốc gia (Điều 5), Đối xử Tối Huệ quốc (Điều 6), Quản lý cấp cao và Ban giám đốc (Điều 8), Đối xử đầu tư (Điều 11), Bồi thường trong trường hợp xung đột (Điều 12), Chuyển tiền (Điều 13), Trưng dụng và Bồi thường (Điều 14)

Quy trình giải quyết tranh chấp theo Cơ chế ISDS


 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

NHẬP BÌNH LUẬN CỦA BẠN

(*) Tất cả câu hỏi thắc mắc của bạn đọc sẽ được Ban quản trị kiểm duyệt trước khi đăng tải. Xin bạn đọc vui lòng thông cảm.