Tag: RCEP

Hiệp định RCEP giúp tăng vị thế thương mại của Việt Nam

2 tháng 10. 2023 151 Lượt xem

Hiệp định RCEP đang tác động tích cực đến xuất nhập khẩu của Việt Nam, cũng như tăng cường vị thế thương mại, tạo lợi thế để thúc đẩy nền kinh tế đi lên.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế và Thương mại RCEP lần thứ 3

25 tháng 9. 2023 156 Lượt xem

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế và Thương mại RCEP lần thứ 3: Mở cửa thị trường RCEP thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Thái Lan tận dụng các ưu đãi từ RCEP để tăng xuất khẩu

16 tháng 6. 2023 109 Lượt xem

Nhờ những ưu đãi từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), kể từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã hưởng lợi 97,04 triệu USD từ xuất khẩu hàng hóa tới các nước thành viên hiệp định, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

ASEAN-New Zealand cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

9 tháng 6. 2023 147 Lượt xem

ASEAN đã ghi nhận cam kết của New Zealand hỗ trợ vai trò trung tâm của ASEAN thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.