Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9/5/2013. Hiện tại Hiệp định này vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Diễn biến đàm phán

Các Tuyên bố chung trong quá trình đàm phán RCEP

10 tháng 6. 2019

Vào 08/2012, 16 Bộ trưởng Kinh tế các nước RCEP đã công bố bản Hướng dẫn Quy tắc và Mục tiêu đàm phán của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), và 06 đối tác FTA của ASEAN (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và New Zealand)

Lấy ý kiến doanh nghiệp về Bản yêu cầu thuế của Việt Nam đối với Ấn Độ trong đàm phán Hiệp định RCEP

6 tháng 5. 2019

Bộ Công thương tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp về Bản yêu cầu thuế của Việt Nam đối với Ấn Độ trong đàm phán Hiệp định RCEP.

Lấy ý kiến doanh nghiệp về phương án cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP

6 tháng 5. 2019

Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về phương án cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 tại Campuchia

16 tháng 4. 2019

Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 được tổ chức ngày 02/03/2019 tại Xiêm Riệp, Campuchia.

Vòng đàm phán thứ 25 của RCEP tại Bali, Indonesia

21 tháng 3. 2019

Vòng đàm phán thứ 25 của RCEP được tổ chức từ ngày 19-28/02/2019 tai Bali, Indonesia

Vòng đàm phán thứ 24 của RCEP tại Auckland, New Zealand

9 tháng 1. 2019

Vòng đàm phán thứ 24 của RCEP được tổ chức từ ngày 18-28/10/2018 tại Auckland, New Zealand.

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên RCEP lần thứ 6 tại Singapore

10 tháng 9. 2018

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên RCEP lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 30-31/08/2018 tại Singapore

Vòng đàm phán thứ 23 tại Bangkok, Thái Lan

2 tháng 8. 2018

Vòng đàm phán thứ 23 được tổ chức từ ngày 17-27/07/2018 tại Bangkok, Thái Lan

Vòng đàm phán thứ 22 của RCEP tại Singapore

14 tháng 5. 2018

Vòng đàm phán thứ 22 của Hiệp định RCEP đã được tổ chức từ ngày 28 tháng 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2018 tại Singapore.

Vòng đàm phán RCEP thứ 21 thu được tiến triển tích cực

9 tháng 2. 2018

Vòng đàm phán RCEP thứ 21 được tổ chức tại Indonesia thu được tiến triển tích cực