Điểm tin

Các Bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về ô tô vào tháng 9

22 tháng 7. 2019

Các Bộ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại ASEAN dự kiến ​​sẽ ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) cho ô tô và phụ tùng ô tô, cũng như cải thiện các nghị định thư về các cơ chế giải quyết tranh chấp, vào tháng 9 khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN thường niên.
Xem thêm

ASEAN thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại

19 tháng 7. 2019

Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) đánh giá tích cực với các cuộc đàm phán về những thủ tục thuận lợi hóa thương mại, trong đó tất cả các thành viên ASEAN đều nhất trí hình thành và thực hiện các nguyên tắc chỉ đạo đối với những biện pháp phi thuế quan.
Xem thêm