Điểm tin

Chuỗi công nghiệp châu Á cần RCEP để tạo đà tăng trưởng mới trong bối cảnh Covid-19

10 tháng 7. 2020

Đại dịch Covid-19 đã vừa phá vỡ kỷ lục với 3 triệu ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Mỹ vào ngày 7/7, sẽ ám ảnh nền kinh tế Mỹ trong thời gian dài hơn dự kiến ​​khi các quốc gia đã đẩy lùi kế hoạch mở lại nền kinh tế trong bối cảnh các trường hợp nhiễm mới có dấu hiệu gia tăng.
Xem thêm