Điểm tin

Nhân tố Ấn Độ cam kết thúc đẩy để hoàn tất RCEP vào tháng 11

19 tháng 7. 2019

Kế hoạch của ASEAN là sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm nay, đã được thúc đẩy thêm một bước sau khi Ấn Độ - một trong những đối tác đối thoại của ASEAN, đưa ra cam kết chính trị tích cực để ủng hộ các cuộc đàm phán sẽ kết thúc vào tháng 11.
Xem thêm