Điểm tin

Bộ Công Thương chủ động triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN

6 tháng 9. 2017

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), nhất là Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giai đoạn 2016-2020. Điều này đã giúp Bộ Công Thương gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Xem thêm