Điểm tin

Covid-19 mang đến những thách thức mới cho đàm phán RCEP

25 tháng 5. 2020

Đại dịch Covid-19 đang cản trở tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể khiến hiệp định khó đạt được mục tiêu như đã hình dung. Trong báo cáo Giám sát thương mại toàn cầu của Moody ngày 22/5 cho thấy các nhà đàm phán RCEP đang dịch chuyển tập trung vào các vấn đề Covid-19 trong nước khiến các cuộc đàm phán trở nên bị xao lãng.
Xem thêm

Khôi phục xuất nhập khẩu qua biên giới với Campuchia trong giai đoạn mới

22 tháng 5. 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã có những khó khăn nhất định. Trước tình hình này, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh biên giới với Campuchia đã chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề ra giải pháp khôi phục xuất nhập khẩu, phát triển thị trường ngay sau khi dịch bệnh được khống chế ở cả Việt Nam và Campuchia.  
Xem thêm