Điểm tin

Thảo luận các hiệp định thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

30 tháng 8. 2017

Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM3) tại TP Hồ Chí Minh, ngày 27-8, hơn 200 đại biểu, gồm quan chức cấp cao, quan sát viên chính thức của APEC, diễn giả, đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, giới học giả, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã tham dự Đối thoại của APEC về các hiệp định thương mại khu vực (RTA) và hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Xem thêm

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC

30 tháng 8. 2017

Sáng 29/8, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có gần 200 đại biểu, gồm các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Ban Thư ký APEC quốc tế…
Xem thêm