Điểm tin

Hiệp định EVFTA: Góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN-EU

3 tháng 7. 2019

Sau Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA và EVIPA . Qua đó, hai khu vực sẽ củng cố thêm sự tham dự của EU với khu vực Đông Nam Á, góp phần tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU, hướng tới mục tiêu về một mối quan hệ thương mại và đầu tư gần gũi hơn.
Xem thêm