Điểm tin

Môi trường kinh doanh còn xa mức trung bình ASEAN 4

17 tháng 5. 2018

Thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính đạt được một số kết quả nhất định. Song, tốc độ cải cách vẫn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Nghị quyết 19 đặt mục tiêu năm 2015 môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt mức trung bình của ASEAN 4, nhưng hiện khoảng cách còn khá xa.
Xem thêm