Điểm tin

Vị thế của EU tại Đông Nam Á

20 tháng 10. 2017

Theo Khảo sát tâm lý kinh doanh EU - ASEAN hàng năm, các doanh nghiệp châu Âu vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với khu vực Đông Nam Á. Theo đó, 3/4 doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng gia tăng lợi nhuận ở Đông Nam Á trong năm 2017, và cũng gần 3/4 doanh nghiệp cho biết khu vực ASEAN đã trở nên quan trọng hơn trong doanh thu toàn cầu của họ trong 2 năm trở lại đây.
Xem thêm