Điểm tin

Hội nghị Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Campuchia

27 tháng 2. 2019

Theo thông báo của Bộ Thương mại Campuchia, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế RCEP giữa kỳ lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Siêm Riệp vào ngày 01-02/3 để thảo luận về các cuộc đàm phán liên quan đến các vấn đề tiếp cận thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ và đầu tư và đưa ra các định hướng cho các nhà đàm phán.
Xem thêm