Điểm tin

Xây dựng Tam giác phát triển CLV thành một cực tăng trưởng ở Đông Nam Á

2 tháng 4. 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết phải có bước đi mạnh mẽ hơn trong chính sách của từng quốc gia, cũng như phối hợp chung giữa ba nước để xây dựng một Tam giác phát triển CLV năng động, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, trở thành một cực tăng trưởng ở Đông Nam Á.
Xem thêm