Điểm tin

Định hình luật chơi trong cơ chế đa phương

5 tháng 1. 2018

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khiến chủ nghĩa bảo hộ lên ngôi, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 là một trong những sự kiện đã góp phần định hình lại và nhắc nhở những nền kinh tế lớn nhất thế giới về sự quan trọng của toàn cầu hóa.
Xem thêm