Điểm tin

Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính trong ASEAN

10 tháng 4. 2019

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng cho rằng, ASEAN cần tiếp tục các giải pháp cải cách nhằm hỗ trợ khả năng tự cường khu vực như phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ môi trường kinh doanh và đầu tư.
Xem thêm