Số liệu

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016

2 tháng 12. 2016

Báo cáo Đầu tư ASEAN 2016 với chủ đề "Đầu tư nước ngoài và liên kết các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa" do Ban Thư ký ASEAN thực hiện với đầy đủ số liệu về tình hình đầu tư khu vực ASEAN năm 2016

Download Báo cáo đầy đủ (bản Tiếng Anh) dưới đây:
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: