Văn bản thực thi

Nghị định 128/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

8 tháng 12. 2016

Ngày 01/09/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 128/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016
Nghị định có thể được tải về tại đây:
Tập tin đính kèm: (tải tại đây)

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: