Văn bản thực thi

Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - AUSTRALIA, NEWZEALAND giai đoạn 2015-2018

20 tháng 12. 2016

Tải tại đây: AANZFTA

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: