Điểm tin

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hàng quá cảnh khu vực ASEAN

14 tháng 3. 2018

Ngày 13/3, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đang được Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Theo Tổng cục Hải quan, nghị định ACTS nhằm nội luật hóa nội dung Nghị định thư số 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thiết lập một hệ thống vận tải quá cảnh hiệu quả trong cộng đồng các quốc gia thành viên ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho rằng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam được hưởng lợi từ vị trí thuận lợi, là địa điểm tiềm năng cho hàng hóa của các nước trong khu vực khi muốn xuất khẩu đến các nước khác, tuy nhiên cũng gặp thách thức cạnh tranh không nhỏ từ DN kinh doanh dịch vụ vận tải khu vực ASEAN. Việc nội luật hóa nội dung Nghị định thư số 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN sẽ góp phần tạo cơ hội mới cho cộng đồng DN.

Mục tiêu đặt ra tại dự thảo nghị định là thực hiện các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ dần đạt được mục tiêu ngang bằng các nước ASEAN 4 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; tăng cường quản lý rủi ro trong các khâu nghiệp vụ hải quan; đảm bảo rõ ràng, cụ thể, minh bạch trong quy định và thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá quá cảnh…

Dự thảo nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quá cảnh, vận tải hàng hoá quá cảnh hải quan; quy định quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh; quy định về bảo lãnh, đặt cọc hàng quá cảnh; quy định về DN quá cảnh được ưu tiên…/.

Nguồn: Thời báo Tài chính

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: