Dich vu

Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

27 tháng 6. 2018

Tiêu đề

Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

Số hiệu

84/NQ-CP

Nơi ban hành

Chính phủ

Ngày ban hành

04/10/2016

Ngày có hiệu lực

04/10/2016

Tình trạng

Còn hiệu lực

Nội dung văn bản

Tiếng Việt <link>

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: