Diễn biến đàm phán

Vòng đàm phán thứ 22 của RCEP tại Singapore

14 tháng 5. 2018

Vòng đàm phán thứ 22 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ 28/4- 08/05/2018 tại Singapore.

Trong vòng đàm phán, Ủy ban Đàm phán được diễn ra song song với cuộc họp của các nhóm làm việc về Thương mại Hàng hóa, Thương mại Dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Thương mại Điện tử, các vấn đề về Luật và Thể chế và Mua sắm Chính phủ.

Vòng đàm phán đã ghi nhận những nỗ lực để thúc đẩy việc thương lượng về vấn đề tiếp cận thị trường.

Đồng thời, các nhóm làm việc về Nguồn gốc xuất xứ, Thương mại điện tử và Sở hữu trí tuệ đã gặp gỡ với nhóm doanh nghiệp, các chuyên gia, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác.

Nguồn: DFAT/Aus

*Bản tóm tắt từ Trung tâm WTO và Hội nhập

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: