Diễn biến đàm phán

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên RCEP lần thứ 6 tại Singapore

10 tháng 9. 2018

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 30-31/08/2018 tại Singapore.

Các Bộ trưởng đã thống nhất gói kết quả dự kiến cần đạt được cho đến cuối năm nay. Các Bộ trưởng bày tỏ sự lạc quan và hy vọng việc hoàn tất đàm phán gói cam kết sẽ đóng góp tích cực vào việc kết thúc đàm phán RCEP vào cuối năm nay.

Đồng thời, các Bộ trưởng đã thông qua thêm hai chương về Thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, và chương Mua sắm Chính Phủ.

Thông cáo báo chí được đính kèm tại đây.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: