Văn bản thực thi

TT số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

21 tháng 9. 2018

TT số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.

Tải tệp tin tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: