Điểm tin

Sớm kết nối một cửa ASEAN chứng nhận kiểm dịch thực vật

6 tháng 5. 2019

Tổng cục Hải quan đang nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), trước mắt là sớm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với các thành viên trong khu vực.

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ 1/1/2018 đến ngày 25/4/2019  tổng số C/O form D Việt Nam gửi đi (các nước ASEAN trao đổi xuất xứ hàng hóa - C/O) là gần 135.000 C/O và nhận đến gần 76.000 C/O. Trong đó, Indonesia có số lượng nhiều nhất là 56.300 C/O gửi đi và 33.400 C/O nhận về; Malaysia lần lượt là 18.900 C/O và 33.800 C/O…

Ưu điểm của việc thực hiện qua ASW đối với việc trao đổi C/O là việc áp dụng và phát hành C/O trực tuyến, nếu các nước thành viên có thỏa thuận, C/O trực tuyến sẽ thay thế C/O giấy và tất cả những điều chỉnh/sửa đổi hoặc kiểm tra sẽ được thực hiện trực tuyến, từ đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức so với thực hiện thủ công.

Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử ASEAN (ACCD) và giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật.

Thực hiện công việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp triển khai các công việc để thực hiện trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua ASW giữa Việt Nam và Indonesia.

Trong tháng 5/2019, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính  và Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh phối hợp triển khai việc trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua ASW giữa Việt Nam và Indonesia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tháng 4/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Cục Bảo vệ thực vật chuẩn bị dữ liệu và hệ thống thử nghiệm sẵn sàng cho việc cấp chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu để kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia trong quá trình trao đổi dữ liệu chứng nhận kiểm dịch thực vật với ASW.

Để tạo thuận lợi cho việc kết nối ASW, Bộ Tài chính đang hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó, tập trung rà soát và tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về thực hiện ASW được thống nhất; triển khai hệ thống công nghệ thông tin trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo kết nối thông suốt với các thành viên ASEAN…

Dự kiến việc trao đổi thí điểm chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ được triển khai từ 1/7/2019./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: