Điểm tin

Thúc đẩy hợp tác phát triển Hải quan ASEAN

12 tháng 6. 2019

Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN sẽ cùng đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Hải quan (SPCD) 2016 - 2020 và giao nhiệm vụ cho tất cả các nhóm làm việc của hải quan khởi động chu kỳ mới của SPCD trong giai đoạn 2021 đến 2025…

Ngày 11/6, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 28 đã khai mạc tại Viêng Chăn, Lào có sự tham gia của đại diện 10 cơ quan hải quan các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường làm trưởng đoàn.

Theo chương trình hội nghị, các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN sẽ phê duyệt tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác và hội nhập hải quan ASEAN được thực thi bởi các ủy ban/nhóm làm việc Hải quan ASEAN, bao gồm Ủy ban Điều phối hải quan, Nhóm làm việc về thủ tục và tạo thuận lợi thương mại, Nhóm làm việc về thực thi và tuân thủ hải quan, Nhóm làm việc về xây dựng năng lực hải quan và Ban Chỉ đạo Cơ chế một cửa ASEAN.

Tại hội nghị các thành viên Hải quan ASEAN cũng sẽ  xem xét và đánh giá nhiều vấn đề quan trọng.

Đó là, hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS); chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) và Thỏa thuận công nhận lẫn nhau ASEAN MRA-AEO; khảo sát về “Sự dễ dàng kinh doanh tại khu vực ASEAN có liên quan đến Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức thương mại thế giới (TFA); danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN); nâng cao năng lực của cán bộ hải quan trong ASEAN.

Đồng thời, tại hội nghị, các Tổng cục trưởng sẽ ghi nhận và đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Hải quan (SPCD) 2016 - 2020 và giao nhiệm vụ cho tất cả các nhóm làm việc của Hải quan khởi động chu kỳ mới của SPCD trong giai đoạn 2021 đến 2025; có các phiên tham vấn với lãnh đạo của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), tư lệnh lực lượng bảo vệ biên giới và Hải quan Úc, lãnh đạo Hải quan Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác hải quan trong khu vực nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và thực thi quản lý hải quan hiệu lực hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN cũng sẽ có các buổi tham vấn riêng rẽ với Hội đồng Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) có sự tham gia của các doanh nghiệp Lào, Hội đồng kinh doanh EU - ASEAN (EUABC) và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) nhằm tăng cường quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp trong khu vực.

Theo kế hoạch Hội nghị Hải quan ASEAN sẽ diễn ra đến hết ngày 13/6/2019./.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: