ASEAN - Hồng Kông (AHKFTA)

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Đầu tư song phương, dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2018.

Văn kiện

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

17 tháng 11. 2017

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA), dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2019.

Thông tin liên quan

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Đầu tư ASEAN - Hồng Kông (Trung Quốc)

2 tháng 5. 2018

Chính phủ vừa đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Đầu tư ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKIA). Theo đó, Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Công thương ký Hiệp định này.

ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc) ký các hiệp định thương mại và đầu tư

13 tháng 11. 2017

Các hiệp định trên, được ký kết sau hơn 3 năm đàm phán và dự kiến có hiệu lực sớm nhất từ ngày 1/1/2018, nhằm giúp ASEAN và Hong Kong tiếp cận tốt hơn thị trường của nhau.

FTA Hong Kong - ASEAN: Cơ hội thúc đẩy thương mại tự do khu vực châu Á

13 tháng 9. 2017

Đây cũng là FTA đầu tiên ASEAN ký kết kể từ năm 2009, sau các thỏa thuận tương tự với Ấn Độ, Australia, New Zealand và Hàn Quốc. Cho tới nay, ASEAN là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 2 của Hong Kong trong năm 2016 và lớn thứ 4 về thương mại dịch vụ trong năm 2015.