Điểm tin

“Chìa khóa vàng” cho kinh tế Việt Nam

25 tháng 4. 2017

Đến nay, Việt Nam đã ký kết và kết thúc đàm phán 12 hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với các đối tác lớn trên thế giới. Nhiều chuyên gia đánh giá, đây sẽ là “chìa khóa vàng” mở rộng hơn nữa cánh cửa hội nhập kinh tế Việt Nam.
Xem thêm