Hàng hóa

TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018

14 tháng 11. 2014

TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

Tải văn bản tại file dưới đây:

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

30 tháng 7. 2014

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ ngày 30/07/2014

TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

17 tháng 11. 2011

TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

Quyết định 554/QĐ-BXD năm 2011 về Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN

14 tháng 6. 2011

Quyết định 554/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/06/2011

Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo HS phiên bản 2007 trong ATIGA

15 tháng 11. 2010

Ngày 15/11/2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây: