ASEAN - Canada (ACAFTA)

Diễn biến đàm phán

Khởi động đàm phán FTA ASEAN - Canada

2 tháng 6. 2023

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Canada đã thống nhất khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) ASEAN - Canada, một trong những sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế trong năm Chủ tịch ASEAN 2021 của Brunei.

Thông tin liên quan

Tác động của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada đến nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị

15 tháng 5. 2023

Kế tiếp CPTPP, một FTA giữa ASEAN và Canada mới sẽ là chủ đề để đánh giá lợi ích, giá trị gia tăng đạt được từ Hiệp định và sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập.

ASEAN-Canada tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác lâu dài

5 tháng 4. 2023

Canada khẳng định cam kết vững chắc đối với vai trò trung tâm của ASEAN thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Triển vọng nâng tầm hợp tác Việt Nam - Canada

5 tháng 12. 2022

Sau 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, hợp tác song phương Việt Nam - Canada đã ghi nhận những bước tiến hết sức quan trọng và ngày càng được nâng tầm, mở ra triển vọng lớn cho doanh nghiệp hai nước.