ASEAN - Canada (ACAFTA)

Diễn biến đàm phán

Khởi động đàm phán FTA ASEAN - Canada

02 tháng 06. 2023

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Canada đã thống nhất khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) ASEAN - Canada, một trong những sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế trong năm Chủ tịch ASEAN 2021 của Brunei.

Thông tin liên quan

Tác động của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada đến nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị

02 tháng 06. 2023

Kế tiếp CPTPP, một FTA giữa ASEAN và Canada mới sẽ là chủ đề để đánh giá lợi ích, giá trị gia tăng đạt được từ Hiệp định và sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập.

ASEAN-Canada tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác lâu dài

02 tháng 06. 2023

Canada khẳng định cam kết vững chắc đối với vai trò trung tâm của ASEAN thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.