Thương mại Dịch vụ

Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

12 tháng 09. 2019

Ngày 23/4, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã ký Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 25 diễn ra trong hai ngày 22-23/4 tại Phuket, Thái Lan.

Hội nhập Tài chính trong ASEAN

22 tháng 12. 2016

Được thành lập vào cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN là kết quả của những nỗ lực đáng kể trong suốt một thập kỷ hội nhập khu vực trong đó có lĩnh vực tài chính. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn thành, hội nhập tài chính trong khu vực đóng một vai trò quan trọng cho việc tiếp tục phát triển lĩnh vực tài chính, tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn đến lĩnh vực bảo hiểm, thị trường vốn và ngân hàng.

Các Hiệp định chính trong ASEAN về Vận tải

06 tháng 12. 2016

Nhằm tăng cường hội nhập và nâng cao tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải, các sáng kiến về tạo thuận lợi cho dịch vụ vận tải giữa các nước ASEAN đã được thực hiện nhằm đơn giản và hài hòa hóa các thủ tục vận tải quốc tế, giảm thời gian và chi phí logistics trong vận chuyển hàng hóa và hành khách trong khu vực ASEAN.

Hiệp định du lịch ASEAN

06 tháng 12. 2016

Mục tiêu của Hiệp định này là: (1) Hợp tác trong việc tạo điều kiện cho du lịch đến ASEAN và trong phạm vi ASEAN; (2) Tăng cường hợp tác trong công nghiệp du lịch giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh...

Văn kiện Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) và Tóm tắt

06 tháng 12. 2016

Hiệp định Khung về Dịch vụ của ASEAN (AFAS) được ký ngày 15/12/1995. Hiệp định AFAS với các nội dung tương tự Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ của WTO làm tiền đề cho các vòng đàm phán từng bước tự do hóa thương mại dịch vụ giữa các nước ASEAN.