Thương mại Dịch vụ

Các Hiệp định chính trong ASEAN về Vận tải

06 tháng 12. 2016

Nhằm tăng cường hội nhập và nâng cao tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải, các sáng kiến về tạo thuận lợi cho dịch vụ vận tải giữa các nước ASEAN đã được thực hiện nhằm đơn giản và hài hòa hóa các thủ tục vận tải quốc tế, giảm thời gian và chi phí logistics trong vận chuyển hàng hóa và hành khách trong khu vực ASEAN.

Các Hiệp định chính về Vận tải trong ASEAN bao gồm:

1. Hiệp định đa phương ASEAN về Tự do hóa hoàn toàn dịch vụ hàng không chở khách (2010) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

2. Hiệp định Đa phương ASEAN về Tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (2009)  (Tiếng Anh)


3. Hiệp định đa biên ASEAN về Dịch vụ hàng không (2009) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)


4. Hiệp định ASEAN về việc Tạo thuận lợi cho vận tải liên quốc gia (2009) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)


5. Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức (2005) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)


6. Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho quá cảnh hàng hóa (1998) (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)7. Hiệp định về Công nhận giấy chứng nhận kiểm tra phương tiện thương mại đối với các phương tiện chuyên chở hàng hóa và dịch vụ công ích (1998) (Tiếng Anh)

(Bản dịch bởi Thư viện Pháp luật)

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: