Thương mại Dịch vụ

Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

12 tháng 9. 2019

Ngày 23/4, các Bộ trưởng Kinh tế của 7 nước thành viên ASEAN đã ký Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) lần thứ 25 diễn ra trong hai ngày 22-23/4 tại Phuket, Thái Lan. Sau đó, ATISA đã lần lượt được ký kết bởi Myanmar (3/8/2019) và Việt Nam (9/2019). Nước còn lại sẽ ký kết Hiệp định sau khi hoàn tất quá trình thẩm định nội bộ.

ATISA được coi như là bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Khi có hiệu lực, Hiệp định này sẽ thay thế Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) năm 1995, với nhiều nội dung mới theo hướng mở cửa, tự do hóa hơn về dịch vụ. ATISA được hy vọng sẽ đặt nền tảng mới cho việc thúc đẩy thương mại dịch vụ trong khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ trong ASEAN. 

Về quy tắc, ATISA thiết lập các khuôn khổ thực thi những cam kết tự do hóa từ AFAS, giảm bớt các rào cản quy định phân biệt đối xử với những nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời đưa ra nền tảng pháp luật vững chắc và cơ chế minh bạch hơn cho thị trường dịch vụ trong khu vực. 

Về mở cửa các thị trường dịch vụ, ATISA áp dụng phương pháp tiếp cận mới – mở cửa theo kiểu “chọn – bỏ”. Cụ thể, trong Hiệp định này, các bên cam kết mở cửa tất cả các ngành dịch vụ ngoại trừ các ngành/phân ngành được liệt kê trong Danh sách các biện pháp không tương thích (Danh sách thiết lập riêng theo theo cam kết của từng nước thành viên ASEAN). Đây là cách tiếp cận mới trái với phương pháp chọn – cho của AFAS, vốn chỉ cho phép mở cửa những ngành dịch vụ đã được liệt kê rõ ràng trong Hiệp định.

ATISA sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10/2019, tức là sau 180 ngày kể từ ngày được ký kết.

Một số thông tin tóm tắt về ATISA được đính kèm dưới đây (Bản tiếng Anh):

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: