Thương mại Hàng hóa

Các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá tuân thủ trong ASEAN về Thiết bị điện-điện tử và Kiểm tra thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

20 tháng 12. 2016

Cho tới nay các nước ASEAN đã ký kết và thực hiện 02 Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá tuân thủ đó là: Thiết bị điện và điện tử, và Kiểm tra thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

Các Hiệp định ASEAN về Hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm: Dược phẩm, Thiết bị Điện và Điện tử, Thiết bị Y tế

20 tháng 12. 2016

Nhằm tăng cường hội nhập trong ASEAN đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên, các nước ASEAN đã ký kết các Hiệp định về hài hòa hóa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với 03 loại sản phẩm: Dược phẩm, Thiết bị Điện và Điện tử, Thiết bị Y tế

Các dự án thí điểm trong ASEAN về Tự chứng nhận xuất xứ

19 tháng 12. 2016

Hiện tại trong ASEAN đã thực hiện 02 Dự án thí điểm về tự chứng nhận xuất xứ, theo đó các nhà xuất khẩu đủ điều kiện sẽ được tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn thương mại cho hàng xuất khẩu

Các thỏa thuận về Cơ chế một cửa ASEAN

19 tháng 12. 2016

Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là một sáng kiến khu vực duy nhất kết nối và hợp nhất các Cơ chế một cửa Quốc gia (NSWs) của các nước Thành viên ASEAN. Mục tiêu của ASW là đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế trong ASEAN.

Các Thỏa thuận và Hợp tác trong ASEAN về Hải quan

16 tháng 12. 2016

Để tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa trong khu vực ASEAN, các nước ASEAN đã ký kết và thực thi nhiều Hiệp định và Chương trình hợp tác về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại

Văn kiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Tóm tắt

05 tháng 12. 2016

Hiệp định ATIGA được ký vào tháng 2/2009 và có hiệu lực từ ngày 17/5/2010, có tiền thân là Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) ký năm 1992.