Giới thiệu

Về Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN được thành lập tháng 12/2015, hai trụ cột còn lại là: Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (ASCC).

Mục tiêu của AEC là nhằm tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN, cụ thể

i) Thiết lập một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung,

ii) Xây dựng một khu vực kinh tế cạnh tranh,

iii) Phát triển kinh tế cân bằng, và

iv) Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

Về Cổng thông tin về AEC của VCCI – www.aecvcci.vn

Cổng thông tin về AEC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – www.aecvcci.vn - là một trong các kênh thông tin và tư vấn về AEC của VCCI

Cổng thông tin bao gồm hai phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt, sẽ giới thiệu đầy đủ và chi tiết các văn kiện pháp lý cơ bản của AEC cũng như cập nhật thông về tình hình thực thi các văn kiện này của Việt Nam.

Cổng thông tin AEC cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết, giới thiệu các công cụ tra cứu và các nội dung cần thiết khác để doanh nghiệp có thể tận dụng và hiện thực hóa các cơ hội từ AEC.

Cổng thông tin được xây dựng và vận hành bởi Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI.

Nội dung chi tiết của Cổng thông tin AEC - VCCI

Cổng thông tin AEC của VCCI bao gồm các nội dung chính:

Văn kiện AEC: Giới thiệu và cung cấp chi tiết các văn kiện quan trọng trong AEC, bao gồm cả các văn kiện khung và các hiệp định cơ bản về Hàng hoá, Dịch vụ, Đầu tư và Lao động trong AEC. Đặc biệt mục này sẽ có các bản dịch Tiếng Việt, cùng các tóm tắt nội dung, hướng dẫn thực hiện, các đánh giá tác động, thông tin liên quan cho từng hiệp định cơ bản của AEC.

Văn bản thực thi AEC: AEC: Cập nhật các văn bản pháp luật nội địa thực thi AEC của Việt Nam

AEC và các đối tác: Cung cấp nội dung toàn diện về các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và các đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand.

Tra cứu thuế quan và Quy tắc xuất xứ: Giới thiệu/dẫn chiếu tới các công cụ tra cứu thuế quan và quy tắc xuất xứ sẵn có theo các Hiệp định về Hàng hoá giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Doanh nghiệp có thể tra cứu nhanh chóng mức thuế quan ưu đãi mà Việt Nam dành cho các đối tác và các đối tác dành cho Việt Nam và các yêu cầu xuất xứ đối với hàng hóa mà mình quan tâm.

Hỏi đáp: Tư vấn theo các nội dung cụ thể của AEC mà doanh nghiệp quan tâm, thông qua các câu Hỏi – Đáp thường gặp, và công cụ Hỏi – đáp trực tiếp cho phép doanh nghiệp đặt câu hỏi trực tiếp với Trung tâm WTO và Hội nhập để nhận được tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, Cổng thông tin AEC của VCCI còn bao gồm rất nhiều các nội dung hữu ích khác như Tin tức và Số liệu cập nhật về việc thực hiện AEC, các bài báo, bài nghiên cứu đánh giá tác động của AEC, Ấn phẩm và Sự kiện nổi bật liên quan đến AEC của VCCI...

Về Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI

Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc VCCI, được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động chính của Trung tâm là cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham vấn để có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ WTO, các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và các hiệp định thương mại quốc tế khác, phòng tránh và tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực có thể có từ các hiệp định này.