Văn bản thực thi AEC

Dịch vụ và Đầu tưXem tất cả

Nghị quyết 179/NQ-CP về phê duyệt NĐT thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong AFAS

21 tháng 5. 2021

Nghị quyết 179/NQ-CP về phê duyệt NĐT thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong AFAS

Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

1 tháng 4. 2019

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ.