ASEAN – Australia/New Zealand (AANZFTA)

Ấn phẩm: Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc

16 tháng 07. 2019

Thời gian: 2017Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại ÚcThời gian: 2017Đơn vị thực hiện: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Úc

Hồ sơ thị trường New Zealand - VCCI

16 tháng 07. 2019

Hồ sơ thị trường New Zealand 6/2016 - VCCI

Hồ sơ thị trường Australia - VCCI

16 tháng 07. 2019

Hồ sơ thị trường Australia 4/2016 - VCCI

Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc

16 tháng 07. 2019

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

16 tháng 07. 2019

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc