Điểm tin

RCEP nhìn từ góc độ thị trường: Đầu tàu hội nhập hướng về châu Á

21 tháng 1. 2022

Sau một thập kỷ đàm phán, 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã ký một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử vào năm 2020. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đặt ra mục tiêu giảm bớt các rào cản kinh doanh trong một khu vực bao gồm một phần ba dân số và sản lượng kinh tế của thế giới.
Xem thêm

Cơ hội mới cho Việt Nam trong duy trì phát triển kinh tế từ RCEP

21 tháng 1. 2022

Theo các chuyên gia từ Đại học RMIT, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ mang lại cơ hội mới cho Việt Nam trong duy trì và phát triển kinh tế. Hiệp định này sẽ tác động đáng kể lên các lĩnh vực bền vững, hỗ trợ thể chế và phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Xem thêm