Điểm tin

Cơ hội tái thiết các nền kinh tế ASEAN

27 tháng 11. 2020

Dịch Covid-19 tác động đến kinh tế toàn cầu, nhưng cũng đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ASEAN nhìn nhận lại và cân nhắc những hướng đi mới trong tương lai. Cuộc khủng hoảng một lần nữa nhấn mạnh mức độ cần thiết của sự gắn kết giữa các quốc gia trong khu vực để cùng nâng cao phát triển con người cũng như kinh tế.
Xem thêm

Bangladesh quan tâm thúc đẩy FTA với ASEAN

25 tháng 11. 2020

Trong sự kiện do Bộ Ngoại giao Bangladesh tổ chức, các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng nước này nên ký các hiệp định thương mại tự do (FTA) với ASEAN để thúc đẩy xuất khẩu sang khối, bên cạnh đó nới lỏng các quy định để thu hút đầu tư nước ngoài.
Xem thêm