Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Thông báo số 15/PQLXNKHCM về việc in C/O trên giấy A4 theo Thông báo 0257/TB-BCT

06 tháng 11. 2023

Ngày ban hành: 03/11/2022 Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong RCEP

23 tháng 02. 2022

Ngày ban hành: 18/02/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Văn kiện Hiệp định RCEP

19 tháng 11. 2020

Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) đã ký kết RCEP. Đến ngày 02/11/2021, đã có 06 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, và 04 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn Hiệp định RCEP của mình cho Tổng Thư ký ASEAN. Theo đó, Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Tiếp sau đó, RCEP lần lượt có hiệu lực với Hàn Quốc vào ngày 1/2/2022, và có hiệu lực với Malaysia từ 18/3/2022. Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định RCEP (bản chính thức).