Điểm tin

Chung tay thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN - Củng cố 'Cộng đồng bền vững và hòa nhập'

8 tháng 8. 2022

Trải qua thăng trầm với biết bao thay đổi của thế giới trong hơn 5 thập kỷ qua, ASEAN đã củng cố, phát triển trở thành một trong những tổ chức hợp tác khu vực quan trọng, thành công trên thế giới, khởi đầu cho tiến trình liên kết sâu rộng, kiến tạo và gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực.
Xem thêm