Điểm tin

Chương mới trong hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Sáng kiến 4 trọng tâm

13 tháng 1. 2022

Ngày 10/1, tại hội thảo do Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA) và Cộng đồng Chính sách đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức theo hình thức trực tuyến, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - Koichi Hagiuda đã đưa ra các sáng kiến đa hướng nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ đối tác phát triển thành đối tác đồng sáng tạo.
Xem thêm

Ba trọng tâm kinh tế trong nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN sau đại dịch

11 tháng 1. 2022

ASEAN đang trở thành nền tảng trung tâm trong các cấu trúc khu vực. Khi đại dịch Covid-19 vẫn đang phủ bóng trên nền kinh tế thế giới, việc đảm bảo phục hồi kinh tế bền vững, phục hồi khả năng cạnh tranh sau đại dịch là một trong những ưu tiên kinh tế quan trọng của ASEAN trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu đó, trong số nhiều lĩnh vực hợp tác, ba lĩnh vực chính cần được quan tâm mạnh mẽ hơn.
Xem thêm