Điểm tin

RCEP với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tác động ngắn hạn, lợi ích rõ ràng

7 tháng 1. 2022

Sau nhiều cân nhắc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2022. RCEP là hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất thế giới tính theo GDP, lớn hơn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, EU, khối thương mại Mercosur ở Nam Mỹ và FTA Mỹ - Mexico - Canada gần đây.
Xem thêm