Điểm tin

Sức hút FDI từ RCEP: Cánh cửa rộng mở trong năm 2021

8 tháng 2. 2021

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có thể tạo động lực tiếp theo cho tăng trưởng ở ASEAN, vốn thu hút ít hơn 1/3 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) do hậu quả của đại dịch Covid-19. FDI vào ASEAN giảm 31% xuống 107 tỷ USD vào năm 2020; trên toàn cầu, mức giảm còn tồi tệ hơn -42%, theo dữ liệu từ Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).
Xem thêm