Điểm tin

Việt Nam đứng thứ 3 khu vực ASEAN về GDP (PPP)

15 tháng 11. 2023

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), năm 2022, Indonesia là quốc gia có quy mô GDP (PPP) lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, đạt khoảng 4.036 tỷ USD. Xếp thứ hai là Thái Lan với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 1.482 tỷ USD. Việt Nam xếp thứ 3 với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 1.321 tỷ USD.
Xem thêm