Điểm tin

Kinh tế số Đông Nam Á trên đà cất cánh

20 tháng 11. 2023

Đông Nam Á, khu vực có dân số trẻ, điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi và tầng lớp trung lưu đang phát triển, là một trong những thị trường Internet tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nền kinh tế số của khu vực có nhiều tiềm năng để bứt phá trong tương lai, dù còn nhiều thách thức và rủi ro phía trước.
Xem thêm