Điểm tin

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng: Cơ hội nào cho ASEAN?

20 tháng 7. 2022

Việc thực thi chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc cộng với xung đột quân sự Nga - Ukraine đã ảnh hưởng lớn tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, có rất nhiều ý kiến đề xuất đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhằm gia tăng khả năng phục hồi của các nền kinh tế, trong đó có ASEAN.
Xem thêm