Điểm tin

RCEP: Nhập siêu gắn với đầu tư nước ngoài là thách thức lớn

27 tháng 1. 2021

Hiệp định RCEP được kỳ vọng sớm đi vào thực hiện và cải thiện tiếp cận thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Dù vậy, thực tiễn nhập siêu của Việt Nam với khu vực RCEP trong những năm qua và hệ lụy từ gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 trong năm 2020 cũng khiến một số chuyên gia Việt Nam quan ngại về lợi ích mà Việt Nam có thể thu được từ RCEP, đặc biệt là ở một khía cạnh mới hơn là mức độ tự chủ của nền kinh tế.
Xem thêm

Triển vọng của Việt Nam sẽ góp phần đưa ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào 2030

25 tháng 1. 2021

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đánh giá, tác động của Covid-19 đã gây ra những gián đoạn kinh tế - xã hội kéo dài tại khu vực ASEAN. Tuy nhiên, khu vực này lại đang cho thấy khả năng phục hồi lớn nhờ chính sách ổn định cùng hứa hẹn phân phối vaccine tại các quốc gia, bao gồm Việt Nam và Singapore.
Xem thêm

ASEAN trong RCEP: Chuyển hướng và tạo thương mại

25 tháng 1. 2021

Việc cắt giảm thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ tạo ra lợi ích nhập khẩu cho ASEAN vì sẽ đảo ngược các tác động tiêu cực trong chuyển hướng thương mại do các hiệp định thương mại tự do song phương và ASEAN + 1 hiện có gây ra. Nhưng sẽ có những doanh nghiệp trong ASEAN phải cạnh tranh với các đối tác và đối thủ từ các nước RCEP.
Xem thêm