Điểm tin

Mục tiêu xanh của Indonesia

8 tháng 11. 2023

Để đưa Indonesia trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, chính quyền của Tổng thống Joko Widodo gần đây đã triển khai hàng loạt các dự án chú trọng giải pháp hướng đến tăng trưởng xanh, kinh tế xanh tuần hoàn.
Xem thêm