Điểm tin

Quy mô, tăng trưởng kinh tế ASEAN và gợi ý cho Việt Nam

18 tháng 7. 2022

Việt Nam là thành viên ASEAN có nhiều điểm tương đồng và khác biệt với từng thành viên. Việt Nam có vị thế ngày càng tăng trong ASEAN cho nên hiểu cụ thể về từng nước thành viên sẽ tạo căn cứ để Việt Nam có phương thức kết nối hiệu quả, tăng khả năng bổ sung các nguồn lực phát triển, cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó.
Xem thêm