Sổ tay doanh nghiệp

Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

16 tháng 07. 2019

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Thị trường Úc được đánh giá là thị trường mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng do phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước. Úc không áp đặt hạn ngạch nhập khẩu. Đặc biệt, theo Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN và Úc – New Zealand (AANZFTA), khoảng 96% thuế quan của Úc đã được loại bỏ vào năm 2010, phần còn lại sẽ được thực hiện vào năm 2020. Thị trường này cũng có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng sử dụng nhiều lao động, là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như may mặc, giày dép, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều… Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người của Úc khá cao, dẫn đến sức mua lớn.

Mặc dù vậy, Úc lại là một trong những thị trường có các qui định về kiểm dịch và an toàn sản phẩm ngặt nghèo nhất trên thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam gặp không ít khó khăn, thách thức do thiếu thông tin về thị trường như các quy định về nhập khẩu, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, an toàn sản phẩm, dán nhãn hàng hoá…

Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho các doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Úc xuất bản cuốn sách “Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc”, trong đó, ngoài việc nêu tổng quan các luật và qui định doanh nghiệp cần lưu ý khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc, cuốn sách sẽ đi vào chi tiết các qui định quan trọng đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Hy vọng cuốn sách này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khai thác tối đa cơ hội xuất khẩu sang thị trường đầy tiềm năng này.

Bấm vào đây để đọc sách.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: